Skipshelleren

Skipshelleren er Eidslands tusenårssted. Skipshelleren er en 7000 år gammel boplass der man finner spor etter steinalderen. Her kan man leve seg inn i livet til datidens mennesker. Blant tilbudene på stedet er en jungelløype for barna. Skoleelever som kommer på besøk tilbys et fast opplegg med omvisning. Barna kan lære å skyte med pil og bue, og de får lære mer om hvordan steinaldermenneskene skaffet seg mat. Mange skoler i området benytter seg av tilbudet.

Spennende gammelt bosted

Skipshelleren kan ligne en bratt fjellside når man ser den på avstand, men når man kommer på selve helleren, føler man at man står i et stort rom, der takhøyden er inntil 30 meter. Helleren er inntil 15 meter dyp. Helleren gir godt ly for været, og det er tørt der inne hele året. Likevel var nok ikke dette en helårsbolig. Mest sannsynlig bodde folk der bare på sommerstid, mens de bodde nærmere kysten om vinteren. Det ble gjort utgravinger i området på 1930-tallet.