Fiske i Ekso

Elva Ekso renner gjennom Eksingedalen. Elva starter i fjellene og renner ned med fosser og stryk, før den til slutt ender opp i sjøen ved Eidsland. Mange av fossene i området er utbygd. Ekso er også regulert, derfor kan vassføringen variere. Ekso kan likevel by på store fiskeressurser, og i nedre del av elva finnes det laks og sjøørret. Tidligere var Ekso kjent for storlaks, der laksestørrelsen kunne sammenlignes med de berømte elvene. Fisketurister fra England ga bygda inntekt allerede på slutten av 1800-tallet.

Fredet laksebestand og delvis fiskeforbud

I dag vokser bestanden av sjøørret, men laksen i elva er fredet på grunn av lav bestand og problemer med oppdrettslaks som går opp i elva. Elva blir kalket for å senke pH-verdien i vannet, og man håper at dette vil hjelpe laksebestanden. I den øvre delen av vassdraget er det forbudt å fiske. Det er flere fine fiskesteder i Ekso, selv om det bare er i nedre del av elva man kan fiske.