Eidsland kapell

Eidsland kapell er en langkirke som ble bygd i 1925. Kirken har plass til 90 mennesker. Kirkegården ved kirka ble vigslet i 1892. Kapellet ble tegnet av heradsagronom R. Njerve. Bygget ble reist som bedehus, men under byggingen ble det gitt tillatelse til å gjøre det til et kapell.

En fargerik historie

Eidsland kapell er bygd i tre. Kapellet hører til under Stamnes sokn i Hardanger og Voss prosti. Fram til 1968 tilhørte kapellet Bruvik prestegjeld. Senere ble det skilt ut og ble en del av Vaksdal prestegjeld, sammen med Dale, Vaksdal og Eksingedalen. Langkriker var den vanligste kirketypen i Norge fra middelalderen og til 1900-tallet. Kirkenes lange rom skal symbolisere den hellige veien mot soloppgangen.

Et lite og koselig gudshus

Altertavlen i kapellet er fra 1957, og er et maleri av Kristus på korset. Den første altertavlen ble malt av Sigurd Lunde i 1935, men den ble byttet ut i 1957, og erstattet av dagens altertavle. Det er ikke kjent hvem som malte altertavlen. Kapellet ble bygd ved hjelp av en innsamling blant innbyggerne. De samlet først inn penger til bedehus, og innsamlingen startet rundt 1900. Senere ønsket de seg et kapell. Kapellet er en enskipet kirke. Kapellet ble pusset opp i 1935, og utvidet med et tilbygg i 1978.